Modele gospodarki przestrzennej

Publikacja jest wynikiem la realizacji projektu badawczego rozwojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań je Rozwoju ze środków na naukę w latach 2010-2012. Tytuł projektu: MODELE zarządzania gospodarką przestrzenną w obszarach metropolitalnych i aglomeracjach. Projekt Nr Nr 11-0062-10 realizowany na podstawie wykonywania Nr Nr 11-0062-10/2010. Kierownik projektu: Prof. nadzw. Dr hab. Arch. Zygmunt Ziobrowski Architekt Krajobrazu, Jest autorką KSIĄŻEK i Artykułów z zakresu zieleni Miejskiej, zwłaszcza drzew, m.in. “Drzewa w mieście”, “wycena wartości drzew na terenach zurbanizowanych”, “Kształtowanie terenów zieleni” “Wpływ zieleni na kształtowania Środowiska Miejskiego” (Redakcja i współautorstwo), “ekologiczne, Społeczne i ekonomiczne korzyści z drzew na terenach zurbanizowanych “. Była wieloletnim projektantem i konsultantem Rozwoju zieleni oraz zadrzewień Ulic i autrostrad w Pracowni Urbanistycznej zarządu miasta Nowy Jork współpracując z New York University i Cornell Uiversity. Obecnie prowadzi prace Badawcze ce zagadnień drzew na terenach miejskich w krajowym instytucie Polityki przestrzennej i mieszkalnictwa w Warszawie w latach 1968 do 2011 r. wykładowca szkoły głównej Handlowej, Obecnie pracownik Krajowego Instytutu Polityki przestrzennej i Mieszkalnictwa. OD 2001 – 2011 r.

kierownik Zakładu zarządzania i finansowania Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy Kolegium zarządzania je Finansów w KATEDRZE ekonomiki i Finansów samorządu terytorialnego. Prezydent Polskiej Federacji Zarządców nieruchomości. Autor ponad 70 publikacji z zakresu zarządzania Nieruchomościami, Polityki Mieszkaniowej, Rozwoju czasu i jednostki terytorialnego. Spis treści WPROWADZENIE…… 7 1. Cele projektu…… 7 2. Opis i ocena Stanu Badań…… 8 3.

Metodyczne założenia…… 10 4. Struktura publikacji…… 11 Rozdział I. Przegląd Systemów zarządzania obszarami metropolitalnymi w literaturze przedmiotu…… 15 1. MODELE zarządzania metropolitalnego dyskutowane w literaturze…… 15 2.

This entry was posted in Uncategorised. Bookmark the permalink.